Tuyên bố bản quyền

Mọi nội dung, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, dữ liệu và các thông tin khác trên website https://okvip.bike/ đều tuân theo luật bản quyền và bảo vệ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các quốc gia khác. Vì vậy, chúng tôi nghiêm cấm việc cố ý sao chép, phát hành để thu lợi nhuận, sao chép và sửa đổi vì mục đích cá nhân cũng như việc bán hoặc cho thuê thông tin thuộc về website : okvip.bike, trừ khi có quy định khác. Được sự cho phép bằng văn bản của OKVIP hoặc nguồn ghi rõ.

Về phần mình, chúng tôi luôn coi trọng  đạo đức kinh doanh và cam kết không xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của  bên thứ ba về nội dung, thông tin,… Vì vậy, nếu bạn cho rằng website okvip.bike  chứa  nội dung  vi phạm quyền của các nguồn khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ  email: [email protected]. Đối với các báo cáo và khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua  email:

Mọi nội dung, chất lượng, tính pháp lý, tính bảo mật và độ tin cậy của các trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin liên kết với okvip.bike từ các trang web khác không thuộc trách nhiệm của okvip.bike. Vì vậy, chúng tôi không can thiệp vào việc khách hàng truy cập và sử dụng trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin của chúng tôi từ các nguồn khác.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với tuyên bố về bản quyền này cũng như các điều khoản và điều kiện khác của okvip bike. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web này hoặc liên hệ với chúng tôi nếu có ý kiến đóng góp ​​hoặc khiếu nại.